Tiền lương

Phân hệ lương trên phần mềm kế toán MISA  giúp doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương trong doanh nghiệp. Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ từ: Lập bảng chấm công theo thời gian, tính lương theo hệ số hoặc theo mức lương thỏa thuận; Tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN; Lập bảng thanh toán lương, thuế TNCN, bảo hiểm. Đặc biệt, phần mềm có thể giúp doanh nghiệp tính lương làm thêm giờ, làm đêm, lập nhiều kỳ trả lương trong 1 tháng, tính lương theo buổi hoặc theo giờ.

Luong_sme_2015_1

1. Cho phép lập bảng chấm công chi tiết theo từng nhân viên để theo dõi và tính lương cho cán bộ

Luong_sme_2015_2

2. Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp, hay nhập khẩu kết quả chấm công tổng hợp của bộ phận nhân sự

Luong_sme_2015_3

3. Cho phép tính lương theo thời gian, tính lương theo hệ số, hay theo mức lương thỏa thuận của doanh nghiệp với người lao động. Đặc biệt phần mềm giúp NSD tính được lương làm thêm giờ và làm đêm cho từng cán bộ, và tự động tính bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính cho cán bộ.

Luong_sme_2015_6

4. In được bảng lương , phiếu lương theo quy định

Luong_06

NSD có thể in được bảng lương như mẫu đã thiết lập

Luong_sme_2015_8

5. Tự động hạch toán chi phí lương, chi phí bảo hiểm và thuế TNCN tạm tính cho doanh nghiệp.

Luong_sme_2015_10

8. Cho phép trả lương cho cán bộ, thanh toán các khoản bảo hiểm, thuế TNCN tạm tính, ho phép trả lương bằng tiền mặt, hay chuyển khoản cho từng nhân viên, hay tất cả nhân viên

Luong_11

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web Bất động sản zland.vn
Hotline
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
+