Thuế

Phần mềm kế toán MISA SME.NET giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thuế, tuân thủ đúng các quy định của nhà nước:
  • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ thuế: Giá trị gia tăng, Tiêu thụ đặc biệt, Nhập khẩu, Xuất khẩu, Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân.
  • Đáp ứng tốt cả 2 phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ; Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu.
  • Tự động lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Tờ khai thuế và các báo cáo, phụ lục.
  • Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra, tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm

Đặc biệt, phần mềm cung cấp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo thuế có mã vạch theo đúng quy định của cơ quan thuế, cho phép xuất khẩu báo cáo thuế theo định dạng XML, kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm qua MTAX.VN.

1. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Thuế GTGT, Thuế TTĐB, Thuế TNDN, Thuế Nhập khẩu, Thuế Xuất khẩu, Thuế Tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường, Thuế TNCN
SME_2015_Thue_6

2. Tự động lập tờ khai cùng các phụ lục và báo cáo thuế có mã vạch theo mẫu biểu mới nhất của cơ quan thuế theo đúng phương pháp kê khai thuế mà đơn vị sử dụng

  • Tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư, Tờ khai thuế TTĐB, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… và các phụ lục kèm theo tờ khai.Thue_02

3. Giao diện lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra và tờ khai được thiết kế trên cùng một giao diện giúp kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi lập báo cáo thuế. Đặc biệt, phần mềm cho phép truy xuất tới chứng từ để chỉnh sửa ngay khi đang kiểm tra trên bảng kê

SME_2015_Thue_1

4. Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.

Thue_05

6. Cho phép xuất khẩu tờ khai thuế và các phụ lục ra định dạng theo đúng quy định của cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp có thể thực hiện việc kê khai thuế qua mạng.

Thue_06

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web Bất động sản zland.vn
Hotline
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
+