Tài sản

Phần mềm kế toán MISA giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán TSCĐ như: Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao. Phần mềm đáp ứng cho doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Đặc biệt, phần mềm quản lý TSCĐ theo từng phòng ban, bộ phận, phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.

capture-20150203-114055

1. Cho phép kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…

TSCD_02

2. Doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả nghiệp vụ TSCĐ: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao, Đánh giá lại TSCĐ. Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kì, tự động xác định giá trị trích khấu hao có tính vào phi phí hợp lý hay không, tự động định khoản, phòng ban, từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tự động phân bộ chi phí tính khấu bao cho từng bộ phận sử dụngđể tính lãi lỗ theo bộ phận

khau_hao

3. Cung cấp Sổ tài sản cố định để khách hàng xem và in theo mẫu quy định

TSCD_10

Ngoài ra, khi người dùng xem từng TSCĐ trên danh sách sổ tài sản thì có thể xem được tất cả các chứng từ phát sinh liên quan đến TSCĐ đó (chứng từ ghi tăng, ghi giảm, tính khấu hao…)
TSCD_11

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web Bất động sản zland.vn
Hotline
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
+