Mua hàng

Phần mềm kế toán MISA giúp doanh nghiệp quản lý các đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng và hạch toán kế toán các hóa đơn mua hàng hóa/dịch vụ, các khoản chiết khấu, giảm giá, trả lại hàng mua. Phần mềm đáp ứng tốt cho cả nghiệp vụ mua hàng trong nước lẫn mua hàng nhập khẩu, mua hàng qua kho hoặc không qua kho. Nhiều báo cáo quản trị giúp giám đốc và kế toán quản lý chặt chẽ tình hình mua hàng và theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.

Đặc biệt, phần mềm tự động phân bổ chi phí mua hàng theo giá trị hoặc theo số lượng của từng mặt hàng và đáp ứng tốt đặc thù của các doanh nghiệp theo dõi hàng hóa theo mã quy cách (số IMEI, số khung, số máy, Số SIM,…), theo dõi hạn sử dụng,…

Mua_hang

1. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trong nước, Mua hàng nhập khẩu, Mua dịch vụ, Mua hàng qua kho, Mua hàng không qua kho, Mua hàng hoá đơn về trước hàng về sau, Mua hàng nhận hàng trước hoá đơn về sau, Mua hàng có chiết khấu, Giảm giá hàng mua,…

Don_mua_hang

Nhiều tiện ích hỗ trợ nhập chứng từ mua hàng như: Tự động định khoản, Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng/lệnh sản xuất, Tự động nhảy số chứng từ liên tục, Tham chiếu đến chứng từ liên quan, Tra cứu số dư tài khoản, Xem số tồn vật tư, Nhân bản chứng từ… ngay khi lập chứng từ

2. Tự động phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ,…), chi phí trước hải quan cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu chí: số lượng, giá trị, hoặc do kế toán tự xác định. Đặc biệt, kế toán có thể chọn nhiều chứng từ chi phí mua hàng để phân bổ cho một chứng từ mua hàng hoặc ngược lại một chứng từ chi phí mua hàng phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng.

Ty-le

3. Đáp ứng nghiệp vụ Trả lại hàng mua theo cả 2 hình thức giảm trừ công nợ hoặc nhận lại tiền mặt, xuất hóa đơn trả lại hàng mua cho nhà cung cấp, lập phiếu xuất kho kèm theo hàng trả nhà cung cấp hoặc không xuất kèm theo hàng.

Chung_tu_mua_hang

4. Cho phép doanh nghiệp theo dõi tình hình thực hiện các đơn mua hàng theo từng mặt hàng của từng nhà cung cấp, theo nhân viên mua hàng.

5. Quản lý chặt chẽ công nợ phải trả theo từng hoá đơn, nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp. Đặc biệt phần mềm còn cho phép quản lý được cả công nợ phải trả theo từng nhân viên mua hàng, theo từng công trình, theo hợp đồng.

Tong_hop_con_no

6. Phần mềm cung cấp đầy đủ các mẫu chứng từ, sổ sách và báo cáo chi tiết, tổng hợp mua hàng,… theo đúng quy định của nhà nước. Ngoài ra phần mềm còn có nhiều báo cáo quản trị giúp kế toán và lãnh đạo quản trị chặt chẽ tình hình mua hàng và công nợ.

Mua_hang_08

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web Bất động sản zland.vn
Hotline
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
+