Giá thành

Phần mềm kế toán MISA SME đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức, Phân bước liên tục. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Đặc biệt, phần mềm kế toán MISA SME.NET cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí vật liệu chính, Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, Chi phí sản xuất định mức. Tự động tập hợp các chi phí sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí, phân bổ chi phí sản xuất chung theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nhân công trực tiếp.

SME_2015_Gia_thanh_1

1. Phần mềm cho phép NSD khai báo các đối tượng THCP để đáp ứng với từng phương pháp tính giá.

Gia_thanh_02

2. 2. Trong quá trình hạch toán các chứng từ phát sinh, nếu những chi phí nào phát sinh mà xác định rõ phát sinh cho thành phẩm nào, hay giai đoạn nào thì NSD chọn đối tượng THCP tương ứng để khi tính giá thành phần mềm tự động tổng hợp chi phí trực tiếp và phân bổ chi phí gián tiếp

SME_2015_Gia_thanh_3

3. Tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp (thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) cho từng đối tượng tập hợp chi phí.

4. Tổng hợp chi phí SXC và tự động phân bổ chi phí sản xuất chung (như chi phí Khấu hao TSCĐ, Chi phí phân bổ CCDC…) cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành

SME_2015_Gia_thanh_4

5. Tự động tính giá thành theo từng phương pháp tính giá thành tương ứng bao gồm: Phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang,

SME_2015_Gia_thanh_5

Đối với phương pháp giản đơn, phân bước liên tục, đơn hàng, hợp đồng thì bao gồm: Phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang, và tính giá thành

Riêng đối với tính giá thành theo công trình thì tách riêng phân bổ chi phí chung ra 1 bước riêng, và có bước nghiệm thu công trình

Gia_thanh_07

6. Tự động cập nhật giá thành từng sản phẩm cho những lần nhập kho trước đó, tự động cập nhật giá xuất kho cho các sản phẩm được tính giá thành trên các phiếu xuất kho tương ứng.

7. Đối với doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì phần mềm tự động kết chuyển chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154) để tính giá thành sản phẩm, tự động nghiệm thu các công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng.

Gia_thanh_08

8. Đặc biệt, MISA SME.NET giúp Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo các phương pháp đang áp dụng:

SME_2015_Gia_thanh_9

Cho phép thống kê theo đối tượng, công trình, đơn hàng… và theo từng tài khoản chi phí

Gia_thanh_11

Đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều tiêu chí: Sản phẩm hoàn thành tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp, Theo định mức

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web Bất động sản zland.vn
Hotline
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
+