Công cụ dụng cụ

Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) trên phần mềm kế toán MISA giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Phân bổ, Kiểm kê. Đặc biệt, phần mềm cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành

SME_2015_CCDC

1. Cho phép kế toán quản lý danh sách các CCDC được đưa vào sử dụng tại các phòng ban

  CCDC nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được phân bổ hết, đã phân bổ xong hoặc CCDC nào có sự điều chỉnh trong kỳ.  
CCDC_02

2. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán

Ghi tăng CCDC, ghi giảm, điều chuyển, phân bổ, Kiểm kê CCDC theo từng phòng ban.
SME_2015_CCDC_1
3. Cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.
SME_2015_CCDC_2
4. Cung cấp Sổ theo dõi CCDC để khách hàng xem và in theo mẫu quy định
CCDC_07

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web Bất động sản zland.vn
Hotline
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GIẢM GIÁ KHỦNG
Họ tên
Số điện thoại
+